header lsn 2022

In het werk dat we doen in Ecuador zijn we afhankelijk van de steun van onze donateurs. We hebben bijzondere projecten waar we eenmalige schenkingen voor krijgen. De meest belangrijke kostenpost is echter het salaris van ons personeel zoals de huisarts, tandarts, gynaecoloog en laborant. Zonder hen kunnen we niet voorzien in de medische zorg die juist zo belangrijk is in onze wijk.

Als je La Sonrisa Naranja voor langere tijd wilt ondersteunen, kun je dit het beste doen door vaste donateur te worden. Met een periodieke gift, maak je namelijk ook het gemakkelijkst aanspraak op het belastingvoordeel. Je mag je schenking jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. Een vaste donatie kun je eenvoudig instellen met een periodieke overschrijving via jouw eigen bank. Je kunt de overschrijving adresseren aan Triodos Bank IBAN NL53 TRIO 0784 8377 24 t.n.v. Stichting La Sonrisa Naranja te Rotterdam.

Aan een periodieke schenking zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • De schenking wordt voor minimaal 5 jaar vastgelegd in een overeenkomst met Stichting La Sonrisa Naranja.
  • De schenking gebeurt in vaste termijnen, ieder jaar hetzelfde bedrag.
  • De schenking kan pas afgetrokken worden van de belasting, als het totale jaarbedrag is overgemaakt.

De schenkingsovereenkomst is te vinden op de website van de belastingdienst. Op de laatste pagina’s van het formulier zit een toelichting. Lees deze graag goed door alvorens de overeenkomst in te vullen. De ingevulde schenkingsovereenkomst kun je opsturen naar:

Stichting La Sonrisa Naranja
Admiraliteitskade 75 Z
3063 EE Rotterdam
Of neem even contact op om af te stemmen hoe je het digitaal naar ons toe kan sturen.

Selecteer de taal

© 2024 La Sonrisa Naranja